สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงดลณภัทรพร  ตระกูลฤกษ์ชัย
2. เด็กหญิงทิชา  บุตรพงษ์
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ