สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายปฐมพร  จิ้วน้อย
2. เด็กหญิงสุภัชชา  หาญชัย
 
1. นางสาวนัทธมน  แพงท้าว
2. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี