สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายวรัญญู  ม่วงหอม
 
1. นายสิริพงศ์  โฉมศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐกรณ์  จำปาทอง
 
1. นายธิพลธรรศ  อินกอ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ใยไข่
 
1. นางสาวนันทพร  แก่นคิรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุชัญสินี  บุตรน้ำเพชร
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองพูน
 
1. นายแรงชนน์  ขวัญศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  ป้อมแสง
2. เด็กหญิงหทัยภร  โอษฐิเวช
3. เด็กชายไททัศน์  แดงสา
 
1. นางสาวชิดชนก  มงคล
2. นางสาวณัฐกานต์  ดวงเดือน