สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญเลิศ
2. เด็กชายนครินทร์  บุตรสารส
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  เหล่าอัจฉริยะพร
4. เด็กหญิงพรรษชล  สมณา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน
6. เด็กหญิงสุชาวดี  พงษ์สำราญ
 
1. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร
2. นางณัฐนภา  ทองเอีย
3. นายวิรัตน์  โพธิ์ทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมณา
2. เด็กชายวรัญญู  สารบรรณ
 
1. นางสาวพิมพิ์วิษา  โรจน์บุญถึง