สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุยศ
2. เด็กหญิงแก้วกานต์ดา  ตะเพียนทอง
 
1. นางประนอม  ธนูศร
2. นางกรปภา  ตะเพียนทอง