สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางสาธร
2. เด็กหญิงเมธินีย์  ขึ้นกลาง
 
1. นางสาววันทนา  ปานขาว
2. นางสาวอโรชา  สิงห์ทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาญ  สุวรรณคำ
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรประภา  ชฎาจิตร
 
1. นายประสงค์  สุขเอิบ