สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มหาหิงค์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุริชญา  สุทธิสน
 
1. นางสาวแสงเดือน  ควรชม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.46 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จินดากลาง
2. เด็กชายเจษฎา  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวปณิตา  ปิยะพันธ์
2. นางสาวแสงเดือน  ควรชม