สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฑาวดี  พิมพ์ธาตุ
2. เด็กหญิงเขมิกา  สมร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จักรพล
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู