สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงทศวรรณ  รุจิจิตร
 
1. นางนภัสสร  คันธชุมภู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายสหภาพ  โพโยธี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุปินตา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปลื้มใจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรัตนา  นครวรรณ์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ปิ่นโสภา
3. เด็กหญิงแพรวพราย  พังเกตุ
 
1. นางสุทธิญา  พลนาคู
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิริยา  เม่นเกาะ
2. เด็กหญิงเมทินี  ตั้งใจดี
 
1. นายชานนท์  วรรณา