สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายพงศ์พล  ใจรักษา
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
1. นางปรัญญา  แก้วละมุล
2. นางกาญจนา   ทุมพัง