สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงคาริมา  กาซัน
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารยา  มงคล
 
1. นางอภิษฎา  จูลพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเอวิตรา  ห้อมล้อม
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ขำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เทพแพงตา
 
1. นางอภิษฎา  จุลพันธ์
2. นางสาวสายพิณ  กลิ่นเกษร