สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิกา  โสมเกตรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พุแค
3. เด็กหญิงศุภกานต์  วงศ์ธรรม
 
1. นางพิจิตรา  มารมย์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิรินทร์
 
1. นางพิจิตรา  มารมย์