สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สอนกลาง
2. เด็กชายวิศรุต  จันพางาม
 
1. นางสาวชลธิชา  ดาราศาสตร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายชิดชัย  ประทาน
2. เด็กชายเกริกชัย  คานะมี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดาราศาสตร์