สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับกระดาน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายอิสระ  ลินทอง
 
1. นางสาวดวงพร  ศรีวะรมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปอสูงเนิน
 
1. นางศรีสุคนธ์  ดีชาติ