สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  กาบกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา  นาคำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  จงแจ้งกลาง
 
1. นางศรานุช  บุญเพลิง
2. นางประสานศรี  ปัถวี