สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนพมาศ  บัวทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  หล้าเขียว
3. เด็กหญิงสุภานันท์  บรมฤทธิ์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ขำวารี
2. นายวิชิต  ราญฎร