สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายรชต  ชินพร
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ชมภู
 
1. นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น
2. นางสาวสุพรรษา  ภาษี