สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกฤษณะ  เหมพานีย์
2. เด็กหญิงนฤชา  ทองศรี
 
1. นายอนนท์  วัฒนะจำนงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายพีรวัส  อินปาน
2. เด็กหญิงอารยา  ซำโพธิ์
 
1. นายวิษณุ  วงศ์อ่อนตา