สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จงอ่อนกลาง
2. เด็กชายฤทธิไกร  บุตรวงศ์
 
1. นายสุรินทร์  สิงโหพล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศิริภพ  จงอ่อนกลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โยสันเทียะ
3. เด็กชายเทวัญ  นาคสิน
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วะชีกุล
2. นางพรพรหม  เมาะราษี
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 66 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โสดกระโทก
 
1. นายนางณัฐฐิดา  สอนปาน