สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลลดา  เกิดมงคล
2. เด็กชายเจนณรงค์  บุญเพ็ญ
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
2. นางมลิวัลย์  นานนท์