สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.81 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายนาธาน  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายอาณัช  เหล็กพิมาย
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง