สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.81 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายนาธาน  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายอาณัช  เหล็กพิมาย
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  นามพันธุ์
2. เด็กชายสุรเดช  ขาวงาม
 
1. นายสิรภพ  ภู่สุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 -   1. นายวัชรพงษ์   เรียวกลาง
2. นางมลิวัลย์  นานนท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลลดา  เกิดมงคล
2. เด็กชายเจนณรงค์  บุญเพ็ญ
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
2. นางมลิวัลย์  นานนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายดนุพล  สุดจิตต์
2. เด็กชายธวัชชัย  วิเชียรชัย
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
2. นางชยวี  เถื่อนดี