สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกริจกร  นิตย์เจริญ
2. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี
3. เด็กหญิงนัธมนต์  ทองคำ
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิดตานัง
2. เด็กหญิงดาวประกาย  เจริญรูป
3. เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที
4. เด็กหญิงนิรมล  พ่วงเพชร
5. เด็กหญิงปนัดดา  ภูคำวงษ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  แวงโสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธีนี   จานทอง
3. นางสาวสุจิกา  เนื่องจำนงค์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  สอนปากพิง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภูคำวงษ์
3. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธินี  จานทอง