สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 13 1. เด็กชายวายุวัฒน์  รักษาไวย
2. เด็กชายอธิบดี  ศิริกุล
 
1. นายฐเดช  รวบรวม
2. นายสมนึก  อภิญญากุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนงค์นุช  คำมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  โตเทียม
 
1. นางนุศรา   ชูวงษ์
2. นางสาวรัมภา  ตั้งสุวรรณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธงชัย  โตเทียม
2. เด็กชายธนากร  ธงสินชัย
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชื่นรส
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร