สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกวิดา  พลชาลี
2. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธินี  จานทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายจักรินทร์  เหมือนศรี
2. เด็กชายเจษฎา  นุบาล
 
1. นางสาวสุธินี  จานทอง
2. นายทวีศักดิ์  ภวนานันท์