สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ครามพินิจ
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดา  ปัดชาเขียว
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงมลธิยา  คำจันทร์
2. เด็กชายสรยุทธ  มีสีสัน
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
2. นายนิยม  นครวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  เครืออนันต์
 
1. นางวิตชุดา  ยาดี