สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายภาสกร  เหรียญทอง
 
1. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กชายปิยพงษ์  ทองไข
 
1. นายบัณฑิต  พวงจำปา