สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.99 ทอง 18 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุนันตา
 
1. นางลำยอง  เรืองคำ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัชพร  เปี้ยเกี๋ยง
2. เด็กชายปิยะทัศน์  หงษ์สุนา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สีชมภู
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย