สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธิดาพร  แสนบุญส่ง
 
1. นายธนภัทร  ศรีฮาด
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนัญญา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงมัทนพร  สุขเทียม
 
1. นายธนภัทร  ศรีฮาด
2. นางบังอร  สุขสุวรรณ