สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรพิชญ์  สีดาคำ
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงสมฤทธิ์
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงนิภาดา  ทรงเดช
3. เด็กหญิงพรรณาราย  ยังดี
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค