สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธีรพล  ถากา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ภูเลาสิงห์
3. เด็กชายสรายุทธ  ธิสวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญนาง