สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคำพราน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนโยธา
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบุรี
3. เด็กหญิงศิริพร  กำสมุทร์
 
1. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล