สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคำพราน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิชา  ขำไพล
2. เด็กหญิงประกายมุข  กุศลพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทรักษา
4. เด็กหญิงสุณิตา  เสนารินทร์
5. เด็กหญิงแสงเดือน  เสียงแจ้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ณีระจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.66 เงิน 26 1. เด็กหญิงฐานิตา  ประทายนอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางทอง