สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพชรบังเกิด
 
1. นายสมบัติ   บุญมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.93 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อำพา
 
1. นางสาวภาติยา  สนธิกรณ์