สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขเทศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  เซสูงเนิน
 
1. นางวันดี  พลอยเพชร
2. นางวาสนา  แก้ววิลัย