สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุชานันท์   วิลัยสุข
 
1. นางณัฐชยา   บุญด้วยลาน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายฉัตรดนัย   แก้วจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล   สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชุมศรี
 
1. นายมนัส   พลอยพลายแก้ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงพรรวษา  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชุมศรี
 
1. นางจิณณพัต  บำรุงพานิชย์