สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงทักษอร  น้อยเหล็ก
2. เด็กชายภัทรพล  ไทรอ้าย
 
1. นางสาวเกศินี  มีอิสระ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิตตะวัน  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย