สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุนทรโรจน์
 
1. นางสุมณฑา  มฤศโชติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาจรี  นาสนม
2. เด็กชายปาณวัช  ลีละออง
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ
2. นางสาวปรางทิพย์  แก้วสำอางค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายธราดล  บุญคำ
 
1. นางสาวสิริวิภา  จอกลบ