เมนูหลัก

 
หน้าแรก
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

 

เชื่อมโยงลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 

   ศูนย์การแข่งขันระดับประถม (สพป.)

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ (ประถม)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณิตศาสตร์ (ขยายโอกาส

วิทยาศาสตร์ (ประถม)

วิทยาศาสตร์ (ขยายโอกาส)

นักบินน้อย สพฐ.

ทัศนศิลป์

ดนตรีไทย (ที่เปลี่ยนใหม่)

ดนตรีไทย (ที่เปลี่ยนใหม่)

นาฏศิลป์

การงานอาชีพ (เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา)

การงานอาชีพ (แก้วอินทร์สุธาอุทิศ)

การงานอาชีพ (บางโค)

คอมพิวเตอร์ (ประถม)

คอมพิวเตอร์ (ขยายโอกาส)

หุ่นยนต์

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการศึกษาพิเศษ

 

  

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับ สพป.
กิจกรรม Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ 

คลิก 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพม. จัดการแข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2558


Download คลิก 

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม.
central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

เกณฑ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คลิก DOWNLOAD

 
 

เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-act 
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป.
คลิก 

 

 
 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ

ระดับภาค

สพป. จัดการแข่งขัน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ณ.จังหวัดนนทบุรี

Downloads คลิก

ภาคจะโอนข้อมูลผลการแข่งขันของทุกเขตพื้นที่
ในวันที่ 30 เมษายน  2558

เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพป. central64.sillapa.net/sp-act 
เว็บไซต์การแข่งขัน ระดับภาค สพม. central64.sillapa.net/sm-act 

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

 
 

การแข่งขันระดับภาค 
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพป. 
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  สพม. 

 
 

เบอร์โทรติดต่อผู้ดูแลการแข่งขัน ระดับชาติ
อ.วัลลา  084-6573127  (ผู้ประสานงาน)
อ.ไพศาล 081-5949748  (ผู้ดูแลระบบ)
อ.ชัยมงคล (ต้อม)    081-7082657 
(ผู้ดูแลระบบ)
อ.ไวยวิทย์ (ไวไว) 082-1072895  (ผู้ดูแลระบบ)
 

 
 

 

ขอรับผลงานกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)คืน ณ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ให้ติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่  5 - 23  มกราคม  พ.ศ.2558
เว้นวันหยุดราชการและวันที่  16  มกราคม  2558  หมายเหตุ  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับผลงานคืน
 
 
 
 
 

 ผู้เข้าเเข่งขันโรงเรียนใด ที่ลืมหุ่นยนต์ไว้ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 18 ธันวาคม ขอให้ติดต่อรับหุ่นยนต์ได้ที่ คุณครูสุดารัตน์ ปานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (โทร.083-2737647)

 
 


ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรเปิด

ให้พิมพ์ได้แล้วครับ

 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เจ้าภาพการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 เตรียมพร้อมเพื่อรายงานผลการแข่งขันโดยทีมคณะกรรมการ ICT
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดไทรใหญ่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินจัดกิจกรรมการแข่งขันในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ทั้ง สพม. และ สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์จะเหมือนกัน เพียงแต่จะแยกเว็บไซต์
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center  
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

  
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 
 

 เพลงมาร์ช งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=O_yWT6jRLMg&feature=youtu.be

 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
 

 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
สพม. central64.sillapa.net/sm-center  

โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป.
คลิกที่นี่ 

พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม.
คลิกที่นี่ 

 
 

 บทร้อยกรองและอาขยาน ที่ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
           เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ 

 
 

การจัดส่งเอกสารการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ให้ส่งเอกสารมาที่ อ.ครูทิพย์วัลยา มิทะนนท์  โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 

 
 

เว็บไซต์ระดับภาค

  

 

 
 

แก้ไขสูจิบัตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

โหลดสูจิบัตร1       โหลดสูจิบัตร2    

 
 

24/11/57

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

ขอแจ้งโรงเรียนที่สงกิจกรรมขับร้องทุกประเภทให้เตรียมมาใช้วันแข่งระดับภาค ดังนี้

1. ให้นำ Notebock หรือ เครื่องเล่นที่สามารถอ่านแผ่นเพลงที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

2. ให้เตรียมเนื้อเพลงสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด 

 

 
 

  คู่มือการใช้เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

                 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

         ระดับมัธยม  คลิกที่นี่  

 สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแล (god)  นายสุขสันต์ ตวงโชคดี   087-6699939

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 ลำดับที่การแข่งขันมัธยม  คลิกที่นี่

 
 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ะดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 

 
 
   ศูนย์การแข่งขันระดับประถม (สพป.) 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วิธีจัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ คือ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทเลือก 5 บท

มาจับฉลากย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อท่องเพียง 1 บท

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค พาทีสร้างสรรค์

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มี 2 รอบ คือ

          รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ทุกทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

          รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบที่ 1

 จำนวน 10 ทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด คลิกที่นี้ 

 
 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 กรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน

 
 

 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน 

คลิกที่นี่ 

 
 
  ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยม (สพม.)  

 

 
 

.:  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  :.   
ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป
   ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3  วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนที่ต้อง

ส่งเอกสารล่วงหน้า  คลิกที่นี่

 

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  รดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่
   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

  .: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพป.  :.
 
 ที่ ชื่อ -สกุล  เบอร์โทร  เขตรับผิดชอบ
 1 วงศ์กร  ลับบัวงาม  089-1186911  สิงห์บุรี ,อ่างทอง  ,ชัยนาท,ราชบุรี
,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม ,สมุทรสาคร
 2 ษมาพร  ศรีอิทยาจิต  085-6985964  ชลบุรี ,ระยอง , จันทบุรี ,ตราด ,สระแก้ว
 3 ชาลี  สำรองทรัพย์  087-8079241 กาญจนบุรี ,ประจวบฯ ,สุพรรณบุรี        
,เพชรบุรี
4 นงลักษณ์  โฉมศรี  088-4422682  สระบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,ปราจีนบุรี
,นครนายก ,ลพบุรี            
5 วิรมณ  แม้นชัยภูมิ  092-7942645  กรุงเทพฯ ,ปทุมธานี ,นนทบุรี
,อยุธยา ,นครปฐม

.:  รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพม.  :.
 
 ที่ ชื่อ -สกุล  เบอร์โทร  เขตรับผิดชอบ
 1 ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 083-7089110 สพม.1 - สพม.4
 2 สุดารัตน์ ปานทอง
สิรภพ  สมอุดร
086-3348063
083-2737647
สพม.5 - สพม.8
 3 วัลลภ กอวชิรพันธ์ 099-2642969 สพม.9 ,10 ,17 ,18

 
 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 

เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64
ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก

pr.central64.sillapa.net

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กรุงเทพมหานคร นางสาวนันทพร โกศลสมพลกิจ 0816515572 โอนแล้ว
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 นายชาลี สำรองทรัพย์ 0878079241 โอนแล้ว
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 081-8556453 โอนแล้ว
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์ 0844136638 โอนแล้ว
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 วงศ์กร ลับบัวงาม 0891186911 โอนแล้ว
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 สุพัตรา ถนอมรัตน์ 0861479055 โอนแล้ว
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 ดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ 0819106922 โอนแล้ว
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-0190028 โอนแล้ว
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง 0830459804 โอนแล้ว
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายบัญชา สุขี จนท.ระบบคอมฯ 0871124817 โอนแล้ว
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล 081-4075774 โอนแล้ว
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 ษมาพร ศรีอิทยาจิต 0856985964 โอนแล้ว
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 นายกัมปนาท อ่วมพรหม 0987479148 โอนแล้ว
14. สพป. ตราด เขต 1 วรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015 โอนแล้ว
15. สพป. นครนายก เขต 1 นางจิราวัลย์ เรืองวุฒิ 086-028-5952 โอนแล้ว
16. สพป. นครปฐม เขต 1 นางนุชนาถ ศิวเสน 0837770251 โอนแล้ว
17. สพป. นครปฐม เขต 2 น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 โอนแล้ว
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 ดร.นงนุช สุระเสน 0896933351 พร้อมโอน
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายการีม หะรีเมา 0860155461 โอนแล้ว
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน ยังมี 0897960581 โอนแล้ว
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ 0927942645 โอนแล้ว
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808 โอนแล้ว
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปัญจพล ศุภมิตร 0839118266 โอนแล้ว
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นางสุนันทา แก้วคำ 0816638686 โอนแล้ว
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ 0870871362 โอนแล้ว
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ 0922820371 โอนแล้ว
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสุชานรี แสนทวีสุข 0864414671 โอนแล้ว
28. สพป. ระยอง เขต 1 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล 083-7142406 โอนแล้ว
29. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 โอนแล้ว
30. สพป. ราชบุรี เขต 1 นางรุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499 โอนแล้ว
31. สพป. ราชบุรี เขต 2 นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700 โอนแล้ว
32. สพป. ลพบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย 085-406-1016 โอนแล้ว
33. สพป. ลพบุรี เขต 2 นางสาววิภา รักงาม 081 852 7049 โอนแล้ว
34. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ 0891061804 โอนแล้ว
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 086-0545730 โอนแล้ว
36. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 นางรังษิยา อมาตยคง 0818388876 โอนแล้ว
37. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 โอนแล้ว
38. สพป. สระบุรี เขต 1 สุขใจ ธนพงศ์ล้ำเลิศ 0818597503 พร้อมโอน
39. สพป. สระบุรี เขต 2 ชนินทร พันธุ์หล้า 081-780-6787 โอนแล้ว
40. สพป. สระแก้ว เขต 1 นายสาคร โห้วงศ์ 08 1577 3240 โอนแล้ว
41. สพป. สระแก้ว เขต 2 นางวันเพ็ญ อรัญ 0896933635 โอนแล้ว
42. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 081-8527454 โอนแล้ว
43. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 กมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297 โอนแล้ว
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 0904470922 โอนแล้ว
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 0814565420 โอนแล้ว
46. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684 โอนแล้ว
47. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายวุฒิพงษ์ หัสรินทร์ 0815851502 โอนแล้ว
48. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นายสุรจิตร เรืองศรี 089-0856584 โอนแล้ว
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับภาค พร้อมโอน

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 นางอรพินท์ เจริญผล 08 9133 9234 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 084-1647597 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายอดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นางสาววิเชียร กลีบจงกล 0820800141 พร้อมโอน
6. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์ 0801889976 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0899315873 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 สุนีย์ แก้วอุไร 0818596912 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 สุชาติ กุนสง 0846945054 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 18 ระยอง 1 ศรัณฤทธิ์ โอนแล้ว
12. สพม. เขต 18 ระยอง 2 นายทรงชัย เย็นสนาน 0818621041 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ 0816917705 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0832737647 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นายสิรภพ สมอุดร 0863348063 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นายสิรภพ สมอุดร 0863348063 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ 0811938726 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0837089110 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 สุธน กำลังเจริญ 081-4956253 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 นายสำราญ ซื่อตรง 0831081745 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 5 ชัยนาท ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นายจตุพร น้อยบุญสุข 0865257518 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ 0860955662 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นายสันติ ม่วงปาน 0817126273 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 0817589082 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 0812933867 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ 0981039231 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 7 นครนายก 1 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-8907780 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง 0819214961 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นายสมพร บวบหอม 0848789665 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ 0819559632 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 สุทัศน์ ไคลมี 0892207758 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 สุทัศน์ ไคลมี 0892207758 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 สุทัศน์ ไคลมี 0892207758 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 สุทัศน์ ไคลมี 0892207758 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นางสาวศรัญญา จอกลอย 081-0190741 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 นางสาวธมลวรรณ หลอดทองแดง 081-0190741 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 081-1459668 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 0896125800 โอนแล้ว
44. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นายบรรเทา คุ้มฉายา 081-3785210 โอนแล้ว
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 085-0984036 โอนแล้ว
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับภาค พร้อมโอน
48. เตรียมความพร้อม
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 29 กันยายน 2014 - 10 เมษายน 2015-8
29 กันยายน 2014 - 10 เมษายน 2015
2 สพม. เขต 4 สระบุรี 2 6-7 พฤศจิกายน 2014
3 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 13-18 พฤศจิกายน 2014
4 สพป. ระยอง เขต 2 23 กรกฎาคม 2557 - 0 0000-8
23 กรกฎาคม 2557 - 0 0000
5 สพป. นนทบุรี เขต 1 6 สิงหาคม - 13 กันยายน 2557
6 สพม. เขต 17 ตราด 1 15-26 สิงหาคม 2557
7 สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 16 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2557
8 สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 22-24 สิงหาคม 2557
9 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 1 กันยายน 2557
10 สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 6-13 กันยายน 2557
11 สพป. ลพบุรี เขต 1 10-13 กันยายน 2557
12 สพป. ราชบุรี เขต 1 10-12 กันยายน 2557
13 สพป. นครปฐม เขต 1 10-11 กันยายน 2557
14 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 13-14 กันยายน 2557
15 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 13-14 กันยายน 2557
16 สพป. อ่างทอง เขต 1 15-17 กันยายน 2557
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 21-25 กันยายน 2557
18 สพป. นนทบุรี เขต 2 24-27 กันยายน 2557
19 สพป. ชลบุรี เขต 1 27-28 กันยายน 2557
20 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 28-29 กันยายน 2557
21 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
22 สพป. ชลบุรี เขต 2 1-6 ตุลาคม 2557
23 สพป. ตราด เขต 1 2-4 ตุลาคม 2557
24 สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 2-8 ตุลาคม 2557
25 สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 3-10 ตุลาคม 2557
26 สพม. เขต 18 ระยอง 2 7-8 ตุลาคม 2557
27 สพป. จันทบุรี เขต 2 7-9 ตุลาคม 2557
28 สพป. ลพบุรี เขต 2 7-9 ตุลาคม 2557
29 สพป. สระบุรี เขต 1 9-10 ตุลาคม 2557
30 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11-12 ตุลาคม 2557
31 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 13-15 ตุลาคม 2557
32 สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 15 ตุลาคม 2557
33 สพม. เขต 5 ชัยนาท 1-2 พฤศจิกายน 2557
34 สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 1-4 พฤศจิกายน 2557
35 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 1-15 พฤศจิกายน 2557
36 สพป. ปทุมธานี เขต 2 1-15 พฤศจิกายน 2557
37 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 3-8 พฤศจิกายน 2557
38 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 4-5 พฤศจิกายน 2557
39 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5-17 พฤศจิกายน 2557
40 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 5-6 พฤศจิกายน 2557
41 สพป. ชัยนาท เขต 1 6-7 พฤศจิกายน 2557
42 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 6-7 พฤศจิกายน 2557
43 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 7-16 พฤศจิกายน 2557
44 สพม. เขต 5 อ่างทอง 7-9 พฤศจิกายน 2557
45 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 7-14 พฤศจิกายน 2557
46 สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 7 พฤศจิกายน 2557
47 สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 7 พฤศจิกายน 2557
48 สพม. เขต 9 นครปฐม 1 8-9 พฤศจิกายน 2557
49 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 8-9 พฤศจิกายน 2557
50 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 8-9 พฤศจิกายน 2557
51 สพป. เพชรบุรี เขต 1 8-9 พฤศจิกายน 2557
52 สพม. เขต 9 นครปฐม 2 8-9 พฤศจิกายน 2557
53 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 8-9 พฤศจิกายน 2557
54 สพป. ราชบุรี เขต 2 10-17 พฤศจิกายน 2557
55 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 10-11 พฤศจิกายน 2557
56 สพป. สมุทรสาคร เขต 1 10-17 พฤศจิกายน 2557
57 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 10-11 พฤศจิกายน 2557
58 สพป. จันทบุรี เขต 1 11-18 พฤศจิกายน 2557
59 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 13-14 พฤศจิกายน 2557
60 สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 13-14 พฤศจิกายน 2557
61 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 13-14 พฤศจิกายน 2557
62 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 13-14 พฤศจิกายน 2557
63 สพป. เพชรบุรี เขต 2 13-15 พฤศจิกายน 2557
64 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 13-16 พฤศจิกายน 2557
65 สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 13-14 พฤศจิกายน 2557
66 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 13-14 พฤศจิกายน 2557
67 สพป. นครปฐม เขต 2 14 พฤศจิกายน 2557 - 0 0000-8
14 พฤศจิกายน 2557 - 0 0000
68 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 15-26 พฤศจิกายน 2557
69 สพป. สระบุรี เขต 2 15-17 พฤศจิกายน 2557
70 สพป. ระยอง เขต 1 17-19 พฤศจิกายน 2557
71 สพป. สระแก้ว เขต 2 17-21 พฤศจิกายน 2557
72 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 18-19 พฤศจิกายน 2557
73 สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 10-19 ธันวาคม 2557
74 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 0 พฤศจิกายน 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 240
สัปดาห์ที่แล้ว 521
เดือนนี้ 778
เดือนที่แล้ว 1,030
ปีนี้ 9,050
ทั้งหมด 777,050